Цени - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.01.2023г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

203,67

до 1054,599 MWh

194,68

 

 

       от 1054,600 MWh до 10545,999

     MWh

189,22

 

 

над 10546,000 MWh

187,05

 

до 52,729 MWh

 

203,89

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

203,74

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

202,38

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

200,50

 

над 2109,200 MWh

 

199,00

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2022г. - 30.09.2023г., е в размер на 1,0988 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.01.2023г. е в размер на 2,7504 лв./MWh, без ДДС.


Месец

2022г.

Цена за достъп

лева/МВтч

Цена за пренос

лева/МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

3,5852

0,6963

10,598

Февруари

3,5079

0,6963

10,574

Март

3,5106

0,6963

10,598

Април

3,2827

0,6963

10,616

Май

3,3005

0,6963

10,720

Юни

4,1410

0,6963

10,866

Юли

3,4151

0,6963

10,888

Август

3,7850

0,6963

10,708

Септември

3,1898

0,6963

10,834

Октомври

2,9546

1,0988

   10,891

Ноември

     3,1151

1,0988

     10,839

Декември

     2,8945

1,0988

              10,937


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.01.2023г., крайната цена на природния газ e увеличена:

от 192,7659 лв./МВтч на  229,2967 лв./МВтч

(или от 2,09 лв./нм3 на  2,51 лв./нм3, при коефициент 10,937). 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комекес АД
Назад към съдържанието