Цени

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.12.2023г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

111.84

до 1054,599 MWh

102,85

 

 

       от 1054,600 MWh до 10545,999

     MWh

97,39

 

 

над 10546,000 MWh

95.22

 

до 52,729 MWh

 

112.06

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

111.91

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

110.55

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

108.67

 

над 2109,200 MWh

 

107.17

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2023г. - 30.09.2024г., е в размер на 1,0194 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.12.2023г. е в размер на 2,5724 лв./MWh, без ДДС.


Месец

2023г.

Цена за достъп

лева/МВтч

Цена за пренос

лева/МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

4,3771

1,0988

10,929

Февруари

3,5757

1,0988

10,912

Март

3,6120

1,0988

10,913

Април

     4,9441

1,0988

10,869

Май

2,7166

1,0988

10,884

Юни

3,6027

1,0988

10,874

Юли

3,4003

1,0988

10,912

Август

3,5612

1,0988

10,871

Септември

3,7623

1,0988

10,803

Октомври

3,4070

1,0194

   10,769

Ноември

     2,4641

1,0194

     10,843

Декември

     


  


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.12.2023г., крайната цена на природния газ е променена: от 131,5345 лв./МВтч на 138,5182 лв./МВтч

(или от 1,14 лв./нм3 на 1,50 лв./нм3, при коефициент 10,843). 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комекес АД
Назад към съдържанието