Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
Комекес АД  гр.Самоков
Комекес АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, вклю ително и К.К. Боровец.
История и настояще
Идеята за газификация на Самоков и околността възниква в края на 80-те години на ХХ век.
В началото на 90-те години запчва проучване на възможността за докарване на „синьото гориво” до града ни.
През 1991г е създадено Дружеството с ограничена отговорност „Комекес” (през 1999г. преобразувано в акционерно дружество) с основни участници – големите предприятия в града и три общински фирми, впоследствие прехвърлили дела си на Община Самоков.
През 1997г. е въдевен в експлоатация основния разпределителен газопровод на град Самоков с дължина 8 км.
Самоков до скоро беше единствения град с газопровод, включен към транзитния газопровод Русия - Гърция, Македония.
Газопроводът първоначално обслужва предимно промишлените предприятия, но благодарение на далновидността на съдружниците (които са и основни инвеститори на проекта) съоръжението е така оразмерено, че да поеме цялата прогнозна консумация на природен газ в града и околността, включително и в курорта Боровец.

Програма „Битова и обществено-административна газификация на Община Самоков и кк Боровец”
От 2001г. стартира Програмата за битова и обществено-административна газификация на Община Самоков и к.к. Боровец. Вътрешната разпределителна мрежа е с разчет да обхване целия град и к.к. Боровец, с възможност за продължение до някои околни на Самоков села.
На 21.06.2002г. започва фактическото изпълнение на първия етап от Програмата – отклонението „Хлебозавод – ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” (по ул.”Македония”).
Към 2002г. град Самоков е един от 34-те газифицирани градове в България.
През 2003-2004г. се построи и въведе в експлоатация разпределителния газопровод за Боровец с дължина около 10км, който обхвана почти всички хотели в курорта.
От есента на 2004г. Мажоритарен собственик на „Комекес” АД е „Самел-90”АД. Финансирането на основните разпределителни газопроводи е изцяло със собствени средства на „Комекес”АД.
За 9-те години експлоатация на газопроводите в Самоков и Боровец консумираното количесво природен газ е около 54 млн. норм. куб. м.
Икономическият ефект за консуматорите на природен газ (а и като цяло за икономиката на общината) от използването на по-евтин енергоносител е около 60 млн. Лева. Значителен е и екологичният ефект – вредните емисии над 10000 тона годишно са отстранени.

През 2010 г „КОМЕКЕС” АД продължава да разширява газоразпределителната мрежа в града и до момента има изградени над 80 километра газопроводи.
Дружество „Комекес”АД изгради разпределителни газопроводи и отклонения, които покриват над 80% от  град Самоков и к.к.Боровец. Това поставя Община Самоков сред общините  с най-голяма плътност на мрежата и я доближава до европейските норми и стандарти за газификация.
Газоразпределителната мрежа на Община Самоков е изградена със средствата на частно търговско дружество „Комекес”АД и на основния акционер „Самел-90” АД. Голяма част от инвестициите са със дълъг срок на възвръщаемост, но въпреки това газификацията на общината продължава.
„КОМЕКЕС” АД извършва ефективно и качествено обслужване на потребителите, както по отношение на доставките на природен газ, така и по произтичащите от това основно задължение консултации и услуги.

Ускорените темпове, с които „КОМЕКЕС” АД развива дейността си, са резултат от добрата инвестиционна политика на основния собственик на капитала в дружеството "САМЕЛ-90" АД. Безспорни са ползите за населението на град Самоков, след като използването на природен газ стана реалност и в бита.

В дружеството работят добре квалифицирани специалисти. Те си служат с модерна техника и екипировка, така че да могат професионално да изпълняват задълженията си по експлоатация и поддръжка на ГРМ и съоръженията по нея.
Комекес АД офис
Газификация на вашия дом или офис
Предоставяме Ви възможност да се възползвате от всички предимства на синьото гориво!
Заявление за включване
Подайте своето заявление в офиса на фирмата на ул.''Авксентий Велешки'' №6.
Топлина, удобство и комфорт за вашия дом! Енергия от природата за вашия бизнес! Ефективност, качество, надеждност!Свържете се с нас за да разясним всички въпроси относно процедурата по включване  и вашите изисквания.
Комекес АД
Пишете ни
Съгласен/а съм с обработката на личните данни и политиката за поверителност
адрес: гр.Самоков пк.2000  ул.,,Авксентий Велешки" №6
тел. 0722 / 6 68 80 - аварии ; тел. 0722 / 6 02 65 - клиенти
тел. 0722 / 6 68 89 - каса ;  е-mail: office@komekes.com
Комекес АД
Назад към съдържанието