Новини - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
Уважаеми клиенти на ,,Комекес'' АД

Уведомяваме Ви, че Комисията за енергийно и водно регулиране, на свое закрито заседание, проведено на 01.04.2021 г. ОТЛОЖИ вземането на решение за утвърждаване на цена за месец април 2021г., по която общественият достачик ,,Булгаргаз'' ЕАД ще продава природен газ на крайните клиенти (какъвто е ,,Комекес'' АД).
,,Комекес'' АД ще изготви фактурите за заявените за м. април количества по цените за месец март, като след вземане на окончателно решение от КЕВР и при цена за месец април, различна от тази за месец март, ще се извърши изравняване в следващите фактури.

,,Комекес" АД
 

Газификацията за новия отоплителен сезон —
нови възможности

През м. февруари, 2020г., приключи Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България ", наложил се с популярното ДЕЗИРЕ газ. Въпреки успеха на Проекта, в краткосрочен план (за следващата година) не се предвиждат нови подобни мерки, свързани с държавна помощ.
 
Тъй като все още повече от половината от домакинства в град Самоков не ползват природен газ, за новия отоплителен сезон „Комекес“АД предлага нови възможности за своите потенциални клиенти при предоставянето на комплексна услуга „газификация“— отстъпки в цените за присъединяване, изграждане и експлоатация на газовите и отоплителните системи.
Промоционални условия при комплексна услуга

•    Отстъпка в цената за присъединяване
 
•        Отстъпка при изграждане:
 
o      Намаление в цената за проектиране, изготвяне на изпълнителска документация и въвеждане в експлоатация
 
o      Преференциална цена за доставка и монтаж на газоползващи уреди
 
•        Преференции при поддръжката на газовите и отоплителните
 
инсталации
 
 
•        Равномерно плащане на сметки

Повече информация - в офиса на „Комекес“АД: rp. Самоков, ул.
„Авксентий Велешки“ 6, всеки работен ден от 08:00 до 17:00ч.
Подайте заявление за включване в нашия офис:
гр.Самоков   ул.,,Авксентий Велешки" № 6
тел. 0722 / 6 02 65 - клиенти
тел. 0722 / 6 68 89 - каса ;  е-mail: office@komekes.com
Пишете ни
Съгласен/а съм с обработката на личните данни и политиката за поверителност
Комекес АД
Назад към съдържанието