Новини - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието

Газификацията за новия отоплителен сезон —
нови възможности

През м. февруари, 2020г., приключи Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България ", наложил се с популярното ДЕЗИРЕ газ. Въпреки успеха на Проекта, в краткосрочен план (за следващата година) не се предвиждат нови подобни мерки, свързани с държавна помощ.
 
Тъй като все още повече от половината от домакинства в град Самоков не ползват природен газ, за новия отоплителен сезон „Комекес“АД предлага нови възможности за своите потенциални клиенти при предоставянето на комплексна услуга „газификация“— отстъпки в цените за присъединяване, изграждане и експлоатация на газовите и отоплителните системи.
Промоционални условия при комплексна услуга

•    Отстъпка в цената за присъединяване
 
•        Отстъпка при изграждане:
 
o      Намаление в цената за проектиране, изготвяне на изпълнителска документация и въвеждане в експлоатация
 
o      Преференциална цена за доставка и монтаж на газоползващи уреди
 
•        Преференции при поддръжката на газовите и отоплителните
 
инсталации
 
 
•        Равномерно плащане на сметки

Повече информация - в офиса на „Комекес“АД: rp. Самоков, ул.
„Авксентий Велешки“ 6, всеки работен ден от 08:00 до 17:00ч.
Подайте заявление за включване в нашия офис:
гр.Самоков   ул.,,Авксентий Велешки" № 6
тел. 0722 / 6 02 65 - клиенти
тел. 0722 / 6 68 89 - каса ;  е-mail: office@komekes.com
Пишете ни
Съгласен/а съм с обработката на личните данни и политиката за поверителност
Комекес АД
Назад към съдържанието