"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2012 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

Моля да ни извините. Страницата е в процес на обновяване.