"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2012 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

История и настояще на газификацията в Самоков

 

 

Идеята за газификация на Самоков и околността възниква в края на 80-те години на ХХ век.

В началото на 90-те години запчва проучване на възможността за докарване на „синьото гориво” до града ни.

През 1991г е създадено Дружеството с ограничена отговорност „Комекес” (през 1999г. преобразувано в акционерно дружество) с основни участници – големите предприятия в града и три общински фирми, впоследствие прехвърлили дела си на Община Самоков.

През 1997г. е въдевен в експлоатация основния разпределителен газопровод на град Самоков с дължина 8 км.

Самоков до скоро беше единствения град с газопровод, включен към транзитния газопровод Русия - Гърция, Македония.

Газопроводът първоначално обслужва предимно промишлените предприятия, но благодарение на далновидността на съдружниците (които са и основни инвеститори на проекта) съоръжението е така оразмерено, че да поеме цялата прогнозна консумация на природен газ в града и околността, включително и в курорта Боровец.

ІІ. Програма „Битова и обществено-административна газификация на Община Самоков и кк Боровец”

От 2001г. стартира Програмата за битова и обществено-административна газификация на Община Самоков и к.к. Боровец. Вътрешната разпределителна мрежа е с разчет да обхване целия град и к.к. Боровец, с възможност за продължение до някои околни на Самоков села. При нормално развитие на процесите се очаква цялостното  на мрежата да завърши през 2011г.

На 21.06.2002г. започва фактическото изпълнение на първия етап от Програмата – отклонението „Хлебозавод – ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” (по ул.”Македония”).

Към 2002г. град Самоков е един от 34-те газифицирани градове в България.

През 2003-2004г. се построи и въведе в експлоатация разпределителния газопровод за Боровец с дължина около 10км, който обхвана почти всички хотели в курорта.

От есента на 2004г. Мажоритарен собственик на „Комекес” АД е „Самел-90”АД. Финансирането на основните разпределителни газопроводи е изцяло със собствени средства на „Комекес”АД.

За 9-те години експлоатация на газопроводите в Самоков и Боровец консумираното количесво природен газ е около 54 млн. норм. куб. м.

Икономическият ефект за консуматорите на природен газ (а и като цяло за икономиката на общината) от използването на по-евтин енергоносител е около 60 млн. Лева. Значителен е и екологичният ефект – вредните емисии над 10000 тона годишно са отстранени.


През 2010 г „КОМЕКЕС” АД продължава да разширява газоразпределителната мрежа в града и до момента има изградени 80 километра газопроводи.

 

За 20-те години на съществуването си газоразпределителното дружество „Комекес”АД изгради разпределителни газопроводи и отклонения, които покриват над 80% от  град Самоков и к.к.Боровец. Това поставя Община Самоков сред общините  с най-голяма плътност на мрежата и я доближава до европейските норми и стандарти за газификация.

Газоразпределителната мрежа на Община Самоков е изградена със средствата на частно търговско дружество „Комекес”АД и на основния акционер „Самел-90” АД. Голяма част от инвестициите са със дълъг срок на възвръщаемост, но въпреки това газификацията на общината продължава.

Вече над 800 битови и над 120 стопански потребители се убедиха в предимствата на природния газ като сравнително евтино и екологично гориво. За период от 10 години, благодарение на „Комекес”АД и предприетите дейности за газификацията на общината, са спестени стотици хиляди тонове вредни емисии в атмосферата, а от разликата в цената на горивата  са икономисани десетки милиони левове.

„КОМЕКЕС” АД извършва ефективно и качествено обслужване на потребителите, както по отношение на доставките на природен газ, така и по произтичащите от това основно задължение консултации и услуги.

Ускорените темпове, с които
„КОМЕКЕС” АД развива дейността си, са резултат от добрата инвестиционна политика на основния собственик на капитала в дружеството "САМЕЛ-90" АД. Безспорни са ползите за населението на град Самоков, след като използването на природен газ стана реалност и в бита.


В дружеството работят добре квалифицирани специалисти. Те си служат с модерна техника и екипировка, така че да могат професионално да изпълняват задълженията си по експлоатация и поддръжка на ГРМ и съоръженията по нея.