"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2018 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

 

                             Калоричност на природния газ

 

 

Месец

Крайна калоричност

 

МВтч в 1000 нкм

Март

10.518

Април

10.537

Май

10.572

Юни

10.625

Юли

10.624

Август

10.552

Септември

10.558