Text (double-click to edit)
"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

        ЦЕНИ

© Copyrights 2019 '' Komekes '' AD - All rights Reserved