"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2012 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Природният газ е едно от най-калоричните горива. Един кубичен метър газ съдържа около 8000 килокалории, равни на 9.26 киловатчаса електроенергия. Синьото гориво е по-евтино и се доставя от нас директно до мястото на потребление. От съществено значение е , че съвременните уреди на газ имат около 96% коефициент на полезно действие (КПД). Огромен плюс е също възможността за пълен контрол на потреблението - специални уреди и съвременно електронно управление отчитат изразходваното количество. Горивото е екологично чисто и не се нуждае от места за складиране както и от непрекъснат надзор.

Позволява програмиране и интелигентно управление според нуждите на потребителя.

Пълна автоматика се грижи за всичко.

Това води до икономия на средства и създаване на комфорт.

 Природният газ е на разположение по всяко време - 24 часа в денонощието , 365 дни в годината.

Свържете се с нас - нашите служители ще Ви консултират как да изградите вашата система така , че безпорно тя да бъде максимално ефективна , практична и удобна.

Направете една разумна инвестиция !