Text (double-click to edit)
Text (double-click to edit)
"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2018 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

Топлина, удобство и комфорт за Вашия дом!

Енергия от природата за Вашия бизнес!

Ефективност, качество и надеждност!